V rámci projektu KHK ,,Z lavic do přírody“ se studenti z gymnázia ve Vrchlabí a Hostinném zúčastnili společné exkurze na Černohorské rašeliniště. Zde nás svým odborným výkladem doprovázel pracovník Správy Krnap.

Dozvěděli jsme se o vzniku a významu rašelinišť, ukázali jsme si rostliny, které jsou pro rašeliniště typické, odebrali jsme vzorek vody a změřili pH. Hledali jsme pobytové znaky datlíka tříprstého, sledovali vývoj společenstva lesa a nové trendy ve skladbě lesních porostů. Dále jsme se dozvěděli o nové zonaci v Krnapu a spoustu dalších zajímavostí. Tímto bych chtěla poděkovat našemu průvodci, panu Janu Maternovi, za skvělý výklad, který nám pomohl pochopit vztahy mezi jednotlivými organismy a jejich prostředím. Děkuji i studentům za zájem o ekologickou problematiku a vzorné chování. Věřím, že získané informace uplatní nejen v biologii, ale i v dalších předmětech, které se ekologickou problematikou zabývají, a budou se do těchto překrásných míst rádi vracet.