Víte, že transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.) Dnes jsme proto v Transfuzním oddělení nemocnice Trutnov darovali krev!

Prvního termínu, který byl pro naši delegaci vybrán, se účastnilo 6 dárců a z nich byli 4 vybráni jako ti vhodní! Druhá skupina dárců se odběrů zúčastní 29. listopadu. Krev je totiž nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.