Na přelomu února a března se konečně po několika letech, kdy nebyla možnost, vypraví naše škola
opět do staré dobré Anglie.

Navazujeme tak na tradici, kdy jsme s žáky vyjížděli pravidelně a doufáme, že už nám nikdy nic nebude stát v cestě na britské ostrovy.
Opět se naši žáci budou moci nadechnout přímořského vzduchu jižní Anglie, vyzkoušet si své jazykové
znalosti v praxi, a to nejen v rodinách, kde budou ubytovaní, ale i ve škole s rodilými mluvčími. Dva
dny stráví v Londýně, v přístavním městě Portsmouth si prohlédnou historické i válečné lodě, historii
Tudorovců si připomenou na zámku Anny Boleynové Hever Castle, projdou se po bílých křídových
útesech, ale hlavně si na vlastní kůži zažijí, jaké to je být jako Angličan, myslet anglicky.
Have a nice journey!