Každou středu si u nás studenti mohou vyzkoušet komunikovat v angličtině bez češtiny. Jde nám o to, nabídnout dětem pravidelnou možnost používat jazyk v praxi. Chyby tentokrát nejsou důležité, jde pouze o domluvu, komunikaci.

English Language Club nabízí systém sběratelských pamětních mincí, které studenti postupně získávají za úspěšnou účast. Kdo ale řekne slovo česky, musí z hodiny odejít.

Je to výzva, zábava, dobrodružství a trénink na reálný život v praxi. Účast je dobrovolná a vítáni jsou všichni studenti bez ohledu na jejich anglickou úroveň.

Way to go!