V průběhu projektového dne s armádou se naši žáci rozdělili do 4 skupin a v průběhu vyučovacích hodin prošli různými stanovišti.

A jaké stanoviště žáci navštívili?

První pomoc (důraz byl kladen zejména na rozdíl mezi civilní a vojenskou první pomocí)
Taktika a výzbroj AČR (zbraně, helmy, taktické vesty, protichemická obrana)
Co je Aktivní záloha AČR (cíle, poslání, účel, výcvik, organizace)
Pořadovka + kariéra v AČR (tvary, ustrojenost, pořadový krok, poslání a cíle AČR + kariéra)

Výukový projekt byl ukončen předáním odměn nejlepším žákům, kteří vyrobili „umělecké dílo“ v rámci výročí 30 let AČR.