Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor sociální činnost:

 

Milí uchazeči, děkujeme za zájem o náš obor sociální činnost.

Pokud jste mezi přijatými, gratulujeme a prosíme, přineste co nejdříve zápisový lístek. Lze poslat poštou, přinést osobně nebo vhodit do schránky ve dveřích. Na zápisovém lístku musí být především oba podpisy (uchazeč i zákonný zástupce). Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dní.

Pokud nejste přijatí z kapacitních důvodů a chtěli byste u nás studovat, doporučujeme dát odvolání. Je možné, že někteří přijatí žáci před vámi, si svůj zájem rozmyslí.

Pokud nejste přijatí z důvodu nekonání zkoušky, pravděpodobně jdete studovat na jinou školu a gratulujeme k přijetí.