Včera jsme se s Leah March zúčastnili setkání 30 amerických stipendistů, kteří učí na našich školách pod záštitou Fulbright organizace, neformálního setkání na půdě Senátu Parlamentu ČR.

Po přivítání předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a představení účastníků proběhla prohlídka Valdštejnského paláce, kde od roku 1996 Senát působí. K večeru jsme byli pozváni do vily Otto Pecschka, kde sídlí velvyslanec USA Bijan Sabet, na milé setkání. Ve velmi uvolněné atmosféře jsme poznávali naše kultury a vzájemně se obohacovali. Celou akci jsme zakončili večerní procházkou krásně osvětlenou romantickou Prahou.