Přihlášky lze přinést osobně, zaslat poštou nebo vložit přes systém dipsy.cz.

V Hostinném nabízíme tyto obory:

- osmileté gymnázium, ŠVP Hostinné - počet přijímaných uchazečů je 30, termín 1. kola JPZ je 16. a 17. dubna 2024,

- čtyřleté gymnázium, ŠVP Hostinné - počet přijímaných uchazečů je 12 (přijatí uchazeči doplní od září 2024 kvintu osmiletého gymnázia), termín 1. kola JPZ je 12. a 15. dubna 2024,

- sociální činnost - počet přijímaných uchazečů je 30, termín 1. kola JPZ je 12. a 15. dubna 2024,

- ošetřovatel - počet přijímaných uchazečů je 24, bez přijímací zkoušky.

Informace a kritéria přijímacího řízení