Bezmála třicítka žáků vrchlabské kvarty se společně s našimi ošetřovateli učila jak poskytnout první pomoc. ,,Poskytnutí pomoci druhému člověku považujeme za úplnou samozřejmost, je to naše povinnost morální, ale i zákonná. Navíc nikdy nemůžeme vědět, kdy budeme první pomoc sami potřebovat, protože nečekaná zdravotní komplikace nebo úraz muže potkat každého z nás, kdykoliv a kdekoliv.” říká Adéla Kühnelová, žákyně 3. ročníku oboru ošetřovatel.
 
Žáci oboru ošetřovatel připravili pro své spolužáky z vrchlabského gymnázia přednášku a několik stanovišť, prostřednictvím kterých předávali cenné informace o základech první pomoci. Na stanovištích si kvartáni mohli vyzkoušet resuscitaci na speciálních figurínách, obvazové techniky a transport pacienta. ,,V některých situacích stačí zavolat ,,rychlou” tedy pomoc od lékařů ze záchranné zdravotní služby. Někdy je potřeba zasáhnout - a v takových chvílích musíte umět správně vyhodnotit situaci a okamžitě reagovat tím nejvhodnějším způsobem, a proto se snažíme předávat naše zkušenosti dál.” doplňuje Adéla.
Den s první pomocí se ve Vrchlabí konal již podruhé a sklidil úspěch. Pamatujte, že správně podaná první pomoc může zachránit lidský život!