Ve středu 28. 2. 2024 se v Trutnově na ZŠ Komenského konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce – pro žáky nižšího stupně gymnázií (či ZŠ). Krkonošské gymnázium a SOŠ reprezentovaly žákyně z kvarty – Maruška Janovská a Bára Hofmannová, které postoupily z prosincového školního kola z 1. a ze 3. místa (Bára se nominovala jako náhradnice za Pavlu Kutlvašrovou z Vrchlabí, která svou účast vzdala). V Trutnově soutěžila děvčata hned v několika disciplínách: čtení s porozuměním, kvíz z reálií německy mluvících zemí, v ústní části pak následoval pohovor na vybrané téma, popis obrázku a krátké rozhovory – reakce na danou komunikační situaci. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická správnost.
 
Naše studentky si počínaly skvěle a získaly:
2. místo …. Maruška Janovská
4. místo … Bára Hofmannová
 
Pro zajímavost – na třetím místě se umístila bývalá spolužačka Marušky a Báry –Markétka Valášková, soutěžící za Gymnázium Trutnov.
Všem srdečně blahopřejeme, velmi těší nás zájem o studium němčiny i úspěchy s ním spojené.
 
Do krajského kola postupuje Maruška Janovská.
Termín: 21. 3. 2024 – První soukromé jazykové gymnázium – Hradec Králové
 
Wir wünschen viel Glück und Spaß!