V rámci výuky dějepisu dnes hostila naše primány Galerie antického umění v Hostinném. Žáci se během prohlídky blíže seznámili s antickým uměním, sportem a bájemi.