V pátek 7.června jsme se za slunečného počasí vypravily spolu s prvním ročníkem oboru Ošetřovatel do ZŠ a MŠ Dolní Lánov, kam jsme byly pozvány zastupující paní ředitelkou Mgr. Petrou Půlpánovou na workshop první pomoci. Děvčata ve své premiéře předvedla, co se za rok studia naučila a své znalosti a dovednosti mohla předat jak malým, tak i větším účastníkům akce. Bylo inspirující vidět nadšení všech, při ukázkách základů první pomoci, které mohou zachránit život. Celý workshop byl velmi přínosný a motivující, nejen pro děti, ale i pro naše studentky, které si vyzkoušely své schopnosti v reálných situacích. Pozvání přijali též zástupci hasičů z Arnultovic, horské služby Krkonoše, policistů z Vrchlabí a psovodů z Trutnova. I těm patří veliký dík, za jejich ochotu podpořit takovéto akce. Jejich profesionální ukázky přispěly k celkové informovanosti při řešení krizových situací.