Vážení uchazeči o studium, vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia ŠVP Hostinné a do 1. ročníku učebního oboru ošetřovatel. 

Přihlášky do 3. kola můžete podávat v listinné podobě od 28. 6. do 4. 7. 2024. Přihlášky doručte do 4. 7. na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné.