Ošetřovatel

Tříletý učební obor je vyučován v Hostinném. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Základní informace o oboru

  • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zdravotnictví
  • Výstupní certifikát: Výuční list
  • Místo vzdělávání: Hostinné

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Český jazyk, Přírodopis, Praktické činnosti Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Co říkají o oboru ošetřovatel naši žáci?