Vážení uchazeči z 9. tříd ZŠ,

budeme mít ještě několik volných míst k doplnění kvinty osmiletého gymnázia v Hostinném. Počet míst bude upřesněn do 12. 5. 2023. V odkaze nalezene kritéria přijímacího řízení přijetí do vyššího ročníku (doplnění kvinty osmiletého gymnázia). Přihlášku je nutné do školy doručit nejpozději 16. 5. 2023.

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do maturitního oboru sociální činnost a učebního oboru ošetřovatel.

 

Kritéria 2. kola - sociální činnost

Kritéria 2. kola - ošetřovatel

 

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

V Hostinném máme několik volných míst i v dalších třídách. Pro informace volejte 739 079 778.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení na osmileté gymnázium (prima).

Pokud již víte, že zápisový lístek odevzdáte v jiné škole, sdělte nám tuto informaci na tel. 499 441 442 nebo 739 079 800.

Informace o odevzdání zápisového lístku a poučení o odvolání:

Do deseti pracovních dnů (do 16. 5. 2023) od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (28. 4. 2023) musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. jimkou je situace, kdy jiná škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde byl uchazeč přijat v rámci tohoto odvolání. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na naší škole v 1. kole přijímacího řízení odesláno poštou do vlastních rukou. Nepřijatí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých uchazečů pro nedostačující kapacitu oboru mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy.

 

Výsledky přijímacího řízení - obor sociální činnost.

Pokud již víte, že zápisový lístek odevzdáte v jiné škole, sdělte nám tuto informaci na tel. 499 441 442 nebo 777 298 207.

Informace o odevzdání zápisového lístku:

Do deseti pracovních dnů (do 16. 5. 2023) od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (28. 4. 2023) musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. jimkou je situace, kdy jiná škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde byl uchazeč přijat v rámci tohoto odvolání. 

Přílohy:
Download this file (vysledky_SOS2023.pdf)vysledky_SOS2023.pdf161 kB

Přijďte si s námi užit Hostinnský Majáles 2023! Rodiče, prarodiče, kamarádi i široká veřejnost jsou srdečně zváni… těšíme se na Vás!

K tanci a poslechu zahraje školní kapela UŽband, máte se na co těšit!

Přílohy:
Download this file (výsledky ošetřovatel.pdf)výsledky ošetřovatel.pdf338 kB

Na 29. a 30. 6. 2023 vyhlašuji volné dny pro žáky (ředitelské volno).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Krkonošské gymnázium a SOŠ se kromě spolupráce s American Academy stává také partnerskou školou a centrem zkoušek Cambridge English. V pátek 14. dubna navštívil naši školu centrální manažer PARK Exam Centre Roman Kožnar a s vedením školy a vyučujícími kurzů FCE ve Vrchlabí a Hostinném uzavřel dohodu o spolupráci.

Jedná se o bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro žáky angličtiny, které poskytují zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny.

S certifikátem Cambridge English žáci získají výhody na mnoha univerzitách v České republice i v zahraničí, jako např. extra body v přijímacím řízení nebo jim bude odpuštěn kurz povinné angličtiny. Certifikátem si také mohou nahradit profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 25. 4. 2023 od 16.00 hodin. Úvodních 20 minut budou mít v kmenových učebnách třídní učitelé, poté mohou rodiče navštívit jednotlivé pedagogy, kteří Vám budou k dispozici v místnostech dle rozpisu.

Někteří učitelé (prima, tercie, 2.S, 3.S) zvolili třídní schůzky formou individuálních rozhovorů, tzv. triád. V tom případě se vás samozřejmě informace výše netýká.

Těšíme se na Vás!

Vedení školy

V průběhu projektového dne s armádou se naši žáci rozdělili do 4 skupin a v průběhu vyučovacích hodin prošli různými stanovišti.

A jaké stanoviště žáci navštívili?

První pomoc (důraz byl kladen zejména na rozdíl mezi civilní a vojenskou první pomocí)
Taktika a výzbroj AČR (zbraně, helmy, taktické vesty, protichemická obrana)
Co je Aktivní záloha AČR (cíle, poslání, účel, výcvik, organizace)
Pořadovka + kariéra v AČR (tvary, ustrojenost, pořadový krok, poslání a cíle AČR + kariéra)

Výukový projekt byl ukončen předáním odměn nejlepším žákům, kteří vyrobili „umělecké dílo“ v rámci výročí 30 let AČR.