Vážení přijatí žáci, vážení rodiče,

pokud máte zájem o internát, kontaktujte prosím místní Střední školu a Základní školu Sluneční, která ubytování poskytuje.

Zaplnění volných míst se mění každým dnem.

Kontakt: https://www.ouhostinne.cz/vychovatele

 

Děkujeme za pochopení,

Vedení školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor sociální činnost:

 

Milí uchazeči, děkujeme za zájem o náš obor sociální činnost.

Pokud jste mezi přijatými, gratulujeme a prosíme, přineste co nejdříve zápisový lístek. Lze poslat poštou, přinést osobně nebo vhodit do schránky ve dveřích. Na zápisovém lístku musí být především oba podpisy (uchazeč i zákonný zástupce). Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dní.

Pokud nejste přijatí z kapacitních důvodů a chtěli byste u nás studovat, doporučujeme dát odvolání. Je možné, že někteří přijatí žáci před vámi, si svůj zájem rozmyslí.

Pokud nejste přijatí z důvodu nekonání zkoušky, pravděpodobně jdete studovat na jinou školu a gratulujeme k přijetí.

 

Přijímací zkoušky na obor sociální činnost - 2. kolo proběhnou 25.5. v 8 hodin, v Hostinném.

Adresa školy: Horská 309, Hostinné 54371

 

Předpokládaný čas zkoušek je 8: 00 - 9:00 český jazyk a 9:45 - 10:45 matematika.

Během přestávky mohou být uchazeči v budově školy, je zajištěn pedagogický dohled.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - doplnění KVINTY 

Přílohy:
Download this file (KVINTA2023_2KOLO.pdf)KVINTA2023_2KOLO.pdf116 kB

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor ošetřovatel:

Minimálně pět volných míst evidujeme po 1. kole přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia v Hostinném. Zájemci z řad žáků 5. tříd ZŠ mohou poslat do 25. května přihlášku.

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

Ve čtvrtek 4.5. 2023 jsme měli možnost se potkat s rodiči na interaktivní přednášce Jak být oporou dětem ve světě online. Internet je skvělý zdroj informací a zábavy, ale skrývá také spoustu nástrah a rizik, kterým čelí všichni z nás. Jak porozumět online světu, jak se v něm bezpečně pohybovat a jak o tom všem mluvit s dětmi? Těmito tématy nás provázela lektorka společnosti Semiramis z.ú. Mgr. Denisa Čechová.

Vážení uchazeči z 9. tříd ZŠ,

budeme mít ještě několik volných míst k doplnění kvinty osmiletého gymnázia v Hostinném. Počet míst bude upřesněn do 12. 5. 2023. V odkaze nalezene kritéria přijímacího řízení přijetí do vyššího ročníku (doplnění kvinty osmiletého gymnázia). Přihlášku je nutné do školy doručit nejpozději 16. 5. 2023.

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do maturitního oboru sociální činnost a učebního oboru ošetřovatel.

 

Kritéria 2. kola - sociální činnost

Kritéria 2. kola - ošetřovatel

 

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

V Hostinném máme několik volných míst i v dalších třídách. Pro informace volejte 739 079 778.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení na osmileté gymnázium (prima).

Pokud již víte, že zápisový lístek odevzdáte v jiné škole, sdělte nám tuto informaci na tel. 499 441 442 nebo 739 079 800.

Informace o odevzdání zápisového lístku a poučení o odvolání:

Do deseti pracovních dnů (do 16. 5. 2023) od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (28. 4. 2023) musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. jimkou je situace, kdy jiná škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde byl uchazeč přijat v rámci tohoto odvolání. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na naší škole v 1. kole přijímacího řízení odesláno poštou do vlastních rukou. Nepřijatí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých uchazečů pro nedostačující kapacitu oboru mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy.