Hlavní aktuality

Důležitá sdělení


Obory vzdělávání

Pojď studovat k nám


Gymnázium

Gymnázium Osmileté studium poskytujeme ve Vrchlabí a Hostinném, čtyřleté ve Vrchlabí. Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi...

Sociální činnost

Sociální činnost Čtyřletý maturitní obor je vyučován v Hostinném. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých...

Ošetřovatel

Ošetřovatel Tříletý učební obor je vyučován v Hostinném. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních,...

Pracoviště Hostinné Pracoviště Vrchlabí

O nás

Naše škola


Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola vzniklo v roce 2018 sloučením dvou významných a tradičních škol Gymnázia Vrchlabí a Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj. Škola má kapacitu 868 žáků.

Ve školním roce 2023/2024 je téměř 550 žáků organizováno do 27 tříd na dvou pracovištích ve Vrchlabí a v Hostinném. Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách a k okamžitému a perspektivnímu uplatnění na trhu práce.

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Naši partneři