Hlavní aktuality

Důležitá sdělení


Obory vzdělávání

Pojď studovat k nám


Gymnázium

Gymnázium Osmileté studium poskytujeme ve Vrchlabí a Hostinném, čtyřleté ve Vrchlabí. Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi...

Sociální činnost

Sociální činnost Čtyřletý maturitní obor je vyučován v Hostinném. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých...

Ošetřovatel

Ošetřovatel Tříletý učební obor je vyučován v Hostinném. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních,...

Pracoviště Hostinné Pracoviště Vrchlabí

O nás

Naše škola


Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola vzniklo v roce 2018 sloučením dvou významných a tradičních škol Gymnázia Vrchlabí a Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj. Škola má kapacitu 868 žáků.

Ve školním roce 2023/2024 je téměř 550 žáků organizováno do 27 tříd na dvou pracovištích ve Vrchlabí a v Hostinném. Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách a k okamžitému a perspektivnímu uplatnění na trhu práce.

V pátek 7. 10. se dveře školy pro veřejnost otevřou ve 14 hodin. V nedalekém farním kostele Nejsvětější Trojice budou v 16.30 (za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje, veřejnosti, studentů a učitelů i z gymnázií Trutnovska a Náchodska) oslavy zahájeny komponovaným pořadem (Úvodní slovo Zbigniewa Czendlika na téma SMÍŘENÍ s podporou živé varhanní hudby). Po navazujícím koncertu žáků ZUŠ Hostinné, který začne od 18 hodin na dvoře školy, zasednou gymnaziální učitelé k neformální výměně svých učitelských zkušeností ze svých domovských škol a naši studenti v rámci Parlamentního víkendového setkání k zážitkovým aktivitám.